Съвместен търговски комитет Иран-България

от .

iran chamber comittee
С решение на комисията по вземане на стратегически решения по международни въпроси към Иранската палата на търговията, промишлеността и мините, на 01.12.2018 г. бе създаден съвсместен търговски комитет Иран-България.

За председател на комитета беше избран г-н Саид Хадеи. В качеството си на председател на комитета, г-н Хадеи кани представителите на бизнеса от двете държави, за да се запознае с техните предложения и препоръки за развиване на двустранните търговско-икономически отношения между Република България и Ислямска република Иран.


За нас

Ирано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в областта на опазването, развитието и популяризирането на материалната и духовна култура, традициите, практиките, обредите, социалните групи, бизнес средите и обединенията, както и на добрите регионални и международни практики, опит...

Повече

Галерия

Дейности

world flags sphereИрано-Българска Бизнес Асоциация (ИББА) е член на Клуба на Смесените и Чуждестранните Палати в България, към Българска Търговско-Промишлена Палата (БТПП), и участва активно в организираните от него събития и работни срещи.

Повече